Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
SKLEPU INTERNETOWEGO SOMA VINTAGE

1. Dane osobowe użytkowników i Usługobiorców Sklepu przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Administratorem danych osobowych użytkowników Sklepu jest SOMA VINTAGE Ewa Ulatowska; Numer NIP: 6972254524; REGON:302852927, z siedzibą przy ul. Wołyńskiej 36, 60 – 637 Poznań.
3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednakże dla celów korzystania z usług w Sklepie wymagane jest podanie następujących danych:
a. w celu zapisania się do Newslettera lub pobrania: adres e-mail, imię, nazwisko
b. w celu dokonania zakupów w sklepie: adres e-mail, imię i nazwisko, pełną nazwę firmy (jeżeli posiada), adres firmy lub adres zamieszkania, numer NIP (jeżeli posiada).
 4. Użytkownikom oraz usługobiorcom w każdej chwili przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Administrator Sklepu zastrzega sobie prawo reakcji na żądanie użytkownika do odpowiedzi w ciągu 72 godzin, które musi być zgłoszone w formie listu e-mail na adres contact@somavintagestore.com.
 5. Dane użytkowników i Usługobiorców będą przetwarzane przez administratora danych w celu prawidłowej realizacji Sklepu. Ponadto dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w celach marketingowych.
6. Użytkownik, w każdej chwili może zrezygnować z uczestnictwa w Sklepie. W takim przypadku dane osobowe takiego Użytkownika zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, chyba że dalsze przetwarzanie danych będzie uzasadnione przepisami prawa.
7. Sklep wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach związanych z administracją serwerami oraz dostarczenia spersonalizowanych usług i treści. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
8. Sklep wykorzystuje pliki „cookies”. Cookies stanowią niewielkie pliki zapisywane na urządzeniu końcowym odbiorcy treści Sklepu, które są odczytywane przy łączeniu się z Sklepem z tego urządzenia końcowego.
9. W ramach Sklepu pliki cookies wykorzystywane są w szczególności do następujących celów:

a. utrzymanie i zapisanie sesji użytkownika;
b. umożliwienie zapisania się do Newslettera;
c. umożliwienie nabycia produktów
d. zapisanie informacji niezbędnych do poprawnego działania Sklepu;
e. zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
f. przywrócenie sesji użytkownika;
g. wykorzystanie narzędzia do komunikacji;
h. integracja z portalami społecznościowymi.

10. Określone funkcje Sklepu a nawet cały Sklep lub określone usługi mogą nie działać prawidłowo w razie odrzucenia plików cookies.
11. Administrator danych może dokonywać zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie z uwagi na zmiany techniczne Sklepu, nowe funkcjonalności lub modyfikacje Sklepu. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności nie mogą pozbawiać użytkowników praw nabytych i odnoszą one skutek na przyszłość, od daty wprowadzenia zmiany. Użytkownik, który nie będzie zgadzał się na zmiany Polityki Prywatności może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Sklepu oraz jego usług.
12. Pojęciom pisanym wielką literą w niniejszej Polityce Prywatności przydaje się znaczenie, jakie zostało im nadane w Regulaminie Sklepu.